Höstförberedelser

Mördarsniglarna är aktiva ett bra tag in på hösten. Det gäller därför att hålla ta reda på sådant som sniglarna gillar. Till att börja med är det bra att plocka bort nedfallen frukt, eftersom mördarsniglar är förtjusta i detta.

Det kan också vara bra att inte höstgräva i trädgårdslandet för tidigt, eftersom det kan bildas fickor och hålrum i den uppluckrade jorden. Dessa hålrum är perfekta för sniglarna att övervintra i. Ett tips är därför att låta den första nattfrosten slå till först, eftersom sniglarna är aktiva ända ner till 4 plusgrader. Det kan också vara bra att ”säkra” komposten, där mördarsniglarna också trivs bra och gärna övervintrar i. Ett sätt kan vara att lägga ut kalk runt komposten eller något annat som sniglarna ogillar.

Ads

Nyheter: